0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Техника и технология за производство на черни метали

Автор: Мария Табакова, Вълко Вълков
Издателство: Техника
Издаденa: 1988г.
Страници: 300
Корици: Меки

Техника и технология за производство на черни метали

1. Металургия на чугуна.

 • суровини за доменното производство
 • подготовка на суровините за доменната пещ
 • устройство на доменната пещ и спомагателните й съоръжения
 • процеси в доменната пещ
 • интензифициране на доменния процес
 • работа и управление на доменната пещ

2. Металургия на феросплавите.

 • производство на феросплави
 • методи за производство на феросплави
 • пещи за производство на феросплави
 • устройство на нискошахтова рудотермична дъгова електропещ
 • суровини за производство на феросплави
 • производство на въглероден фероманган
 • производство на силикоманган
 • производство на ниско- и средновъглероден фероманган
 • производство на феросилиций
 • производство на ферованадий
 • производство на феромолибден
 • производство на фероволфрам

3. Металургия на стоманата.

 • физикохимични основи на стоманодобивните процеси
 • производство на стомана в конвертори
 • производство на стомана в мартенови пещи
 • производство на стомана в електропещи
 • леене на стомана