0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Технология на машиностроителните материали

Автор: Тошка Пенчева, Мария Йоцова, Евгения Георгиева
Издателство: Техника
Издаденa: 1990г.
Страници: 192
Корици: Меки

Технология на машиностроителните материали

1. Конструкционни машиностроителни материали.

 • строеж на металите
 • свойства на металите
 • изпитване на металите
 • кристализация на металите
 • характеристика на сплавите
 • диаграми на равновесните състояния на двукомпонентни сплави
 • диаграма на състоянията на желязовъглеродните сплави
 • общи сведения за стоманите
 • видове стомани
 • характеристика на чугуните
 • мед и медни сплави
 • алуминий и алуминиеви сплави
 • магнезий, титан и сплави на тяхна основа
 • антифрикционни сплави
 • пластмаси
 • гуми
 • абразивни материали

2. Методи на леене.

 • леярски свойства на металите
 • основни методи на леене
 • характеристика на леярските модели, кутиите за сърца, касите и инструментите за формоване
 • формовъчни материали
 • методи за изработване на леярски форми и сърца
 • пещи за топене на металите
 • заливане на металите във формите - изваждане, почистване и контрол на отливките
 • специални методи на леене

3. Методи за обработване на металите чрез пластична деформация.

 • основи на процесите на обработването на металите чрез пластична деформация
 • обработване на металите чрез пластична деформация в горещо състояние
 • характеристика на блоковете за деформиране
 • обработване на металите чрез пластична деформация в студено състояние
 • производство на заготовки за машиностроенето, обработени чрез пластична деформация

4. Методи на заваряване.

 • неразглобяеми съединения в машиностроенето, получени чрез заваряване
 • основни методи на заваряване
 • лепени и споени съединения
 • специални методи на заваряване
 • термично рязане на метали и сплави

5. Методи за обработка чрез рязане.

 • основи на теорията на рязане
 • динамика на процеса на рязане
 • физични явления при процеса рязане
 • металорежещи инструменти
 • обща характеристика на металорежещите машини
 • струговане
 • универсален струг
 • фрезоване
 • свредловане, зенкероване, райбероване

6. Методи на термична обработка.

 • основни методи
 • структурни изменения на стоманите при нагряване
 • структурни изменения на стоманите при охлаждане
 • отгряване и нормализация на стомани
 • закаляване на стомани
 • отвръщане
 • методи на химико-термична обработка на стоманите
 • методи на термична обработка на чугуна
 • термична обработка на цветни метали и техните сплави
7. Специални методи за обработване на металите.