0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Валцуване на стоманена ламарина

Автор: Тончо Койнов, Цанко Цанков, Роман Шаталов
Издателство: Техника
Издаденa: 1989г.
Страници: 274
Корици: Твърди

Валцуване на стоманена ламарина 

1. Методи и модели за изследване, оптимизиране и управление на процесите при горещо валцуване на ламарина.

 • видове изследователски и оптимизационни задачи
 • типове, целесъобразна плътност и точност на математичните модели
 • избор на методика за изследване, оптимизиране и управление на валцовите преси
 • математични модели за изчисляване на деформационните режими на валцуване на ламарина
 • математични модели на температурните режими на валцуване
 • математични модели за изчисляване на разхода на енергия
 • математичен модел на формиране на дебелината на ламарината
 • математичен модел на формиране на профила и формата на ламарината
 • описание на общия алгоритъм на икономико-математичния модел
 • методика за определяне на границата на провлачване на метала в зоната на деформация
 • методика за определяне на микрострукторните изменения в процеса на горещо валцуване на ламарина

2. Анализ на процесите и съоръженията при горещо валцуване на ламарина.

 • широколистови станове за валцуване на ламарина
 • анализ на процесите на валцуване на ламарина чрез изполването на експериментални данни и изчисления по разработената методика
 • анализ и оценка на някои технически характеристики на ШЛСГВ
 • екраниране на метала при валцуване на ШЛСГВ
 • системен анализ на взаимозависимостите между технологичните решения, асортимента и конструкцията на ШЛСГВ

3. Оптимални и нови решения при валцуване на ламарина.

 • оптимални решения за предния край на рулона
 • оптимални режими на валцуване по дължината на рулона
 • оптимизация на планирането на кампаниите на валците
 • определяне на оптималната маса на слябите
 • нови решения в световната практика на валцуването на ламарина

4. Автоматизация и управление на становете за горещо валцуване.

 • избор на структурата и фунцкиите на автоматизирана система за управление
 • автоматизация на дебелолистови станове
 • автоматизация на широколистови станове за горещо валцуване на ламарина
 • ефективност на интегрираните автоматизирани системи за управление и на мини-системите