0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Флотация

Автор: Стефан Гайдаржиев
Издателство: Техника
Издаденa: 1987г.
Страници: 274
Корици: Меки

Флотация

1. Общи сведения за флотационния процес.

 • фази във флотационния пулп
 • взаимоотношения между фазите

2. Прилепване на частиците към въздушните мехури и теоретични основи на минерализацията.

 • термодинамични основи на минерализацията на въздушните мехури
 • физични и кинетични основи на минерализацията

3. Флотационни реагенти и механизъм на действието му.

 • общи сведения и класификация
 • флотационни реагенти-събиратели
 • реагенти-регулатори
 • методи за изучване и характеризиране действието на флотационните реагенти

4. Флотационни машини и спомагателни апаратура.

5. Технология на флотационния процес.

 • общи постановки
 • технологично-флотационни аспекти на разкриването на минералните зърна
 • едрина на флотируемите минерални зърна
 • кондициониране и обработка на пупла
 • окислително-редукционни процеси във флотационния пулп
 • флотационни схеми и операции

6. Практика на флотационното обогатяване на полезните изкопаеми.

 • общи постановки
 • флотация на аполярните минерали
 • флотация на руди, съдържащи самородни и благородни метали
 • флотация на сулфидни руди на цветните метали
 • флотация на окисни руди на цветните метали
 • флотация на нерудни суровини и руди на черните метали