0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Минералогия и петрография

Автор: Георги Георгиев, Атанас Делчев, Станко Тонев
Издателство: Техника
Издаденa: 1987г.
Страници: 358
Корици: Меки

Минералогия и петрография 

1. Минералогия.

 • задачи на минералогия
 • определение на понятието минерал
 • свойства на минералите
 • основни свойства на кристализираните вещества
 • закон за постоянството на ръбните ъгли
 • измерване на ръбните ъгли на кристалите
 • външна кристална симетрия и нейните елементи
 • кристални класове и кристални схеми
 • определяне положението на кристалните стени
 • означаване на кристалните стени и форми
 • по-важни кристални форми в отделните системи
 • кристални агрегати и срастъци
 • образуване и растеж на кристалите
 • понятие за вътрешното устройство на кристалите
 • физични свойства на минералите
 • химични свойства на минералите
 • методи за определяне на минералите
 • форми на минералните находища в природата
 • образуване на минералите в природата
 • вътрешно устройство и състав на Земята
 • общи понятия за магмата
 • кристализация на магмата
 • минералообразуване при непосредствената кристализация на магмата
 • пневмотолиза и пегматитообразуване
 • минералообразуване от хидротермални разтвори
 • минералообразуване във връзка с вулканска дейност
 • минералообразуване в зоната на изветрянето
 • минералообразуване в разрушаващи се рудни жили
 • минералообразуване в морета и езера
 • метаморфизъм и свързаното с него минералообразуване
 • класификация и описание на минералите
 • самородни елементи
 • сулфиди и сулфосоли
 • халогениди
 • окиси и хидроокиси
 • кислородни соли

2. Петрография.

 • значение на петрографията за минното дело
 • методи за изследване на скалите
 • макроскопски изследвания на скалите
 • микроскопски изследвания на скалите
 • по-важни скалообразуващи минерали
 • химичен състав на скалите
 • класификация и описание на скалите
 • магмени скали
 • причини за ранообразието на магмените скали
 • форми на находищата на магмените скали
 • структури и текстури на магмените скали
 • системи първични пукнатини в магмените скали
 • класификация и описание на магмените скали
 • утаечни (седиментни) скали
 • произход на утаечните скали
 • изветряване на скалите
 • пренасяне на изветрителните продукти
 • отлагане (утаяване) на изветрителните продукти
 • диагенеза на утаените скали
 • фациеси и цикли на утаяването
 • съставни части на утаените скали
 • структура на утаените скали
 • други особености на утаените скали
 • метаморфни скали
 • видове метаморфизъм и образуване на метаморфните скали
 • минерален състав, структури и текстури на метаморфните скали
 • форми на находищата на метаморфните скали
 • напукване на метаморфните скали
 • физико-механични свойства на скалите
 • метаморфни и магмени скали в България