0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Поддържане и ремонт на минната механизация

Автор: Никола Мърхов
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 400
Корици: Меки

Поддържане и ремонт на минната механизация

1. Поддържане на работоспособността и надеждността на минната механизация.

 • проблеми по експлоатацията
 • експлоатационни условия
 • работоспособност
 • надеждност
 • основни насоки за повишаване на надеждността

2. Основни фактори, влияещи на техническото състояние на машините.

 • качество на машинните детайли
 • влияние на качеството на работните повърхнини върху експлоатационните свойства на детайлите
 • взаимно контактуване на детайлите
 • триене между машинни детайли
 • механизъм на износване на работните повърхнини на детайлите

3. Износване на минната механизация.

 • стареене и износване на машините
 • износване и повреждане на детайлите
 • методи за измерване на износването на детайлите
 • количествени характеристики на процеса износване на детайлите
 • гранично износване на детайлите

4. Ремонтно обслужване на минната механизация.

 • същност и стратегия
 • системи
 • планово-предпазна системи за техническо обслужване и ремонт
 • техническо обслужване и технически прегледи
 • планово-предпазни ремонти

5. Диагностика на машините от минната механизация.

 • същност и задачи
 • диагностични признаци
 • метод за техническа диагностика
 • технически средства за диагностика

6. Поддържане на машините.

7. Ремонт на машините на работното им място.

8. Ремонт на машините в ремонтни предприятия. Технология на разглобяването, почистването и дефектирането на дейтайлите.

9. Възстановяване на детайлите и съединенията на машините от минната механизация.

10. Сглобяване и изпитване на ремонтните машини.

11. Работилници за поддържане и ремонт.

12. Организация на ремонтното обслужване.