0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Техническа механика

Автор: Любомир Кандов
Издателство: Техника
Издаденa: 1970г.
Страници: 470
Корици: Твърди

Техническа механика 

1. Праволинейно движение.

 • движение на точка
 • Нютонови закони
 • уравнение на движението
 • теорема за енергията
 • относително (релативно) движение
 • система от материални точки върхи права
 • теория на удара
 • динамика на точка с променлива маса
 • трептения (колебания) на материална точка

2. Движение на система от материални точки.

 • общо движение на точка (векторен метод)
 • основни уравнения на динамиката
 • движение, представено в Декартови координати
 • уравнения на статиката за обща система материални точки
 • представяне на основните уравнения на динамиката в Декартови координати
 • принцип на Даламбер
 • най-прости движения на абсолютно твърдо тяло
 • динамични реакции
 • непрекъснато материално тяло
 • някои приложения на основните уравнения в хидромеханиката
 • консервативни сили и тяхното представяне в Декартови координати

3. Кинематика на абсолютно твърдо тяло.

 • пресмятане и движение в двумерно пространство
 • движение в тримерно пространство
 • общо движение на твърдо тяло
 • анализ на движението на твърдо тяло в Декартови координати

4. Статика и динамика на твърдо тяло.

 • принцип на виртуалните премествания
 • редукция на система сили, приложени върху твърдо тяло
 • масови моменти на твърдо тяло
 • динамика на абсолютно твърдо тяло

5. Движение на материална точка спрямо твърдо тяло.

 • относително (релативно) движение
 • естествен метод за изследване движението на материална точка
 • движение на материална точка по повърхнина и по крива от твърди тяло

6. Аналитична механика.

 • аналитичен метод за изучаване движение на точка
 • уравнения на движение на материална точка в обобщени координати
 • движение на материална система
 • уравнение на Даламбер и Лагранж
 • Лагранжови уравнения от първи род
 • Лагранжови уравнения от втори род
 • малки трептения на материална система около устойчиво равновесно положение

7. Някои основни технически задачи из областта на теоритичната механика.

 • ферми
 • триене
 • тежки нишки

8. Електрическо моделиране на задачи от теоретичната механика.

 • методи за моделиране на задачи от динамиката
 • математическо моделиране чрез използване на електрически модел-аналог
 • математическо моделиране чрез използване на изчислителна техника