0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Техника за производство на облицовъчни материали

Автор: Никола Мърхов, Кристина Грозева
Издателство: Техника
Издаденa: 1988г.
Страници: 374
Корици: Меки

Техника за производство на облицовъчни материали

I. Машини за обработване на скланооблицовъчни материали.

1. Абразивни материали и инструменти.

 • абразивни материали
 • абразивни и диамантени инструменти
 • видове диамантени инструменти, твърдосплавни инструменти

2. Ножови резачни машини (гатери).

 • общи сведения
 • люлкови гатери
 • гатери с праволинейно движение
 • основни конструктивни възли на гатерите "Рапидор"
 • основни конструктивни възли на хидравличните гатери "Те-сол"
 • вертикални гатери
 • специални гатери и моногатери
 • напречно-режещи гатери
 • устройство на гатерните ножове
 • кинематични и енрегосилови параметри на гатерното рязане
 • монтаж на ножовете на гатера
 • експлоатация на гатери
 • мазане на гатерите и възможни неизправности
 • ремонт на гатери

3. Дискови резачки.

 • общи сведения
 • мостови еднодискови резачки
 • портални еднодискови резачки
 • многодискови резачки
 • ортогонални дискови резачки
 • зависимости при дисково рязане
 • монтаж на дискови резачки
 • проверки за определяне на правилния монтаж на диска
 • експлоатация на диамантени дискове
 • експлоатация и ремонт на дисковите машини

4. Машини за рязане с гъвкав работен орган.

5. Обрязващи и фрезови машини.

 • общи сведения и класификация на обрязващите и фрезовите машини
 • конструктивни възли и механизми на обрязващите и фрезовите машини
 • конзолни обрязващи машини
 • мостови обрязващи машини
 • обрязващи машинис хоризонтално подвижен мост
 • портални обрязващи и фрезови машини

6. Шлифовъчни машини.

 • принцип на действие и класификация
 • конструктивни възли
 • конзолни шлифовъчни машини за единични изделия
 • конзолни шлифовъчни машини за поточни линии
 • мостови шлифовъчни машини
 • специални машини за шлифоване

7. Машини за ударна обработка на склани материали.

 • цепителни машини
 • машини за цепене на профили и плочи с дебели стени

8. Поточни линии за производството на облицовъчни плочи.

 • общи сведения и монтажни схеми на поточни линии
 • поточни линии за плочи с големи размери
 • експлоатация на поточни линии за плочи с големи размери
 • поточни линии за плочи с малка широчина
 • сигурност на поточните линии

II. Машини за преработване на отпадъците от скланооблицовъчното производство.

9. Машини за натрошаване.

 • характеристика на процесите трошене и смилане
 • класификация на машините
 • обща характеристика на челюстните трошачки
 • видове челюстни трошачки
 • конструктивни елементи и възли на челюстните трошачки
 • конусни трошачки
 • видове конусни трошачки
 • валцови трошачки
 • трошачки с ударно действие
 • монтаж на челюстните трошачки
 • експлоатация на челюстните трошачки

10. Пресевни машини.

 • класификация на машините за пресяване
 • неподвижни сита (скари)
 • полувибрационни сита
 • вибрационни сита

11. Машини за смилане на мраморни отпадъци.

 • барабанни мелници
 • среднооборотни мелници
 • монтаж, експлоатация и ремонт на мелниците

III. Вътрешноцехов транспорт.

12. Товароподемни машини.

 • област на приложение и класификация
 • прости товароподемни устройства
 • мостови и портални кранове
 • конструктивни елементи на товароподемните машини

13. Транспортни машини.

 • общи сведения
 • лентови транспортьори
 • конструктивни елементи и възли на лентовите транспортьори
 • пластинкови транспортьори и транспортьори без теглителен елемент

14. Подемно-транспортни машини.

 • електрокари
 • мотокари