0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Търсене и проучване на полезни изкопаеми

Автор: Богдан Богданов
Издателство: Техника
Издаденa: 1980г.
Страници: 584
Корици: Твърди

Търсене и проучване на полезни изкопаеми

1. Геоложки предпоставки и признаци за търсене.

 • глобални геоложки предпоставки за търсене на полезни изкопаеми
 • регионални и локални геоложки предпоставки и признаци за търсене на полезни изкопаеми
 • преки признаци за търсене
 • косвени признаци за търсене

2. Методи за търсене на полезни изкопаеми.

 • геоложки методи
 • геохимични методи
 • дистанционни методи
 • търсене на полезни изкопаеми в акваторията на моретата и океаните
 • технически методи
 • прогнозирането като метод за оценка на перспективите за търсене

3. Задачи, технически средства и методи на проучването.

 • цел и задачи
 • технически средства
 • основни методи и принципи
 • начини за разполагане на проучвателните изработки и основни системи на проучването
 • определяне оптималната гъстота на проучвателната мрежа чрез сравнение и условно разреждане
 • изследване на изменчивостта и математически методи за определяне рационалната гъстота на проучвателната мрежа
 • групировка на находищата по природни фактори, определящи методиката на проучване

4. Геоложка документация при проучването на находищата на полезни изкопаеми.

5. Опробване на находищата на полезни изкопаеми.

 • задачи на опробването и видове опробване
 • минераложко опробване
 • химично опробване
 • избор на метод за опробване
 • избор на разстояние между пробите
 • обединяване на пробите
 • групови проби
 • опробване на сондажи
 • опробване на въглищни находища
 • опробване при открити рудници
 • обработка на химическите проби
 • техническо опробване
 • техноложко опробване
 • геофизично опробване

6. Изчисляване на запасите и оценка на находищата на полезни изкопаеми.