0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Музикален анализ част 1

Автор: Пенчо Стоянов
Издателство: Музика
Издаденa: 1993г.
Страници: 222
Корици: Меки

Музикален анализ част 1

1. Музикалният анализ като теоритична наука.

 • основни задачи и методическа основа на анализа
 • логическа и историческа линия на анализа
 • сравнителен метод
 • музикални форми
 • музикално време и пространство
 • музикални жанрове и жанрови средства

2. Система на изразните средства.

3. Мелодия.

 • интонационна страна на мелодията
 • ладово-хармонична страна на мелодията
 • линеарни функции на мелодията и мелодически върхове
 • проблеми на интонационния анализ

4. Хармония.

 • вертикална организция на звуковия материал
 • взаимоотношения между мелодия и хармония
 • формообразуващи свойства на хармонията
 • хармонията като разчленяващ и динамичен фактор

5. Ритъм и метрум.

 • основни свойства на ритмичната изразителност; общи определения на ритъм и метрум в тесен и широк смисъл на думата
 • ритъмът и процесуалната динамика на музикалната форма; ритъмът в музикалната драматургия
 • музикален метрум; изразителни и формообразуващи свойства

6. Изразителна и формообразуваща роля на темпо, динамика, тембър, регистър и фактура.

7. Музикален тематизъм.

 • музикална тема, видове теми и темообразуващи фактори
 • стадиално изграждане в музикалната форма
 • основни формообразуващи принципи

8. Функционална организация на музикалната форма.

9. Синтаксис.

 • разчленение на музикалната форма
 • мотив, субмотив, фраза, полуизречение
 • мотивно развитие в музикалната форма
 • мащабно-тематични структури

10. Период.

 • характеристика
 • видове

11. Проста двуделна форма.

12. Проста триделна форма.