0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Музикални инструменти част 1

Автор: Божидар Абрашев
Издателство: Музика
Издаденa: 1995г.
Страници: 284
Корици: Меки

Музикални инструменти част 1

1. Общи въпроси на интрументознанието.

 • определение на науката интрументознание и акустически особености на музикалните инструменти
 • исторически преглед на музикалните инструменти и на симфоничния оркестър
 • класификация на музикалните инструменти

2. Струнни лъкови (щрайхови) инструменти.

 • цигулка
 • виола
 • виолончело
 • контрабас

3. Дърпащи се с пръсти безгрифови инструменти.

 • арфа

4. Дърпащи се с пръсти грифови инструменти.

 • лютня
 • китара

5. Плектронни безклавишни инструменти.

 • цитра
 • мандолина
 • банджо

6. Плектронни клавишни инструменти.

 • чембало

7. Струнни ударни инструменти без клавиши.

 • цимбал

8. Струнни ударни инструменти с клавиши.

 • клавикорд
 • пияно (роял)

9. Дървени духови инструменти.

10. Транспониране.

11. Лабиални дървени духови инструменти - семейство на флейтите.

 • флейта
 • малка флейта (пиколо)
 • любовна флейта
 • алтова флейта
 • басова флейта (албизифон)
 • флейта Пан (панова флейта)

12. Лингвални дървени духови инструменти с единична пластинка - семейство на кларинетите.

 • кларинет
 • малък кларинет
 • любовен кларинет
 • алтов кларинет (басетхорн)
 • баскларинет
 • контрабасов кларинет

13. Лингвални дървени духови инструменти с двойна пластинка - семейство на обоите и фаготите.

 • обой
 • малък обой (малък хекелфон)
 • любовен обой
 • английски рог
 • баритонов обой (хекелфон)
 • фагот
 • контрафагот