0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Симфонична оркестрация - общи положения

Автор: Божидар Абрашев
Издателство: Музика
Издаденa: 1996г.
Страници: 560
Корици: Меки

Симфонична оркестрация - общи положения

1. Общи въпроси на симфоничната оркестрация.

 • организация на симфоничния оркестър
 • симфонична партитуда
 • балансировка в симфоничния оркестър и възможности за съединяване на инструментите и оркестровите групи
 • методически указания за оркестриране от клавир

2. Оркестрови групи.

 • струнно-лъкова група
 • дървена духова група
 • медна духова група
 • ударна група
 • арфови и клавишни инструменти

3. Смесване на оркестровите групи.

 • оркестров педал
 • оркестров фон
 • диалог в оркестъра
 • вариране в оркестъра
 • оркестрово Tutti
 • плътност на оркестровата звучност
 • ниска и висока звучност
 • естествено и изкуствено крешендо и декрешендо
 • попълване на определена оркестрова група с инструменти от друга група
 • изпозлване на различни динамики едновременно
 • провеждане на дълги пасажи
 • техническо облекчаване на инструментите
 • оркестриране на произведения с полифонична структура
 • орекстриране на произведения с полиритмична структура
 • взаимозависимост между форма и оркестрация и някои принципи на развитие в симфоничния оркестър
 • оркестров съпровод