0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство

Автор: Николай Николов, Георги Иванов, Лачо Стефанов
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1994г.
Страници: 288
Корици: Меки

Икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство

1. Математическо моделиране на аграрноикономическите проблеми, решавани със симплексния метод.

 • икономико-математическа задача (ИМЗ)
 • решение на ИМЗ
 • тълкуване на оптималното решение
 • начини на записване и основни изисквания към ИМЗ
 • неизвестни величини, ограничения, целева функция - видове и икономическа същност

2. Други линейни модели.

 • целочислени линейни модели
 • параметрични линейни модели
 • модели за оптимизиране в условия на неопределеност
 • линейно-динамичен модел
 • разпределителни линейни модели

3. Математическо формулиране на основните групи ограничения.

 • ограничения за използването на земята
 • ограничения за използването на трудовите ресурси
 • ограничения за храненето на селскостопанските животни
 • ограничения за определянето на потребността от основни производствени фондове и капитални вложения
 • ограничения за използването на наличните водни ресурси
 • ограничения за връзката между източниците на производство и използването на продукцията
 • други ограничения

4. Оптимизиране на структурата на селскостопанското производство.

 • ИМЗ за определяне на структурата на селскостопанското производство в перспектива
 • ИМЗ за определяне на структурата на селскостопанското производство при годишно планиране
 • определяне на структурата на селскостопанското производство с помощта на линейно-динамичния модел

5. Оптимизиране на териториалното разположение на селскостопанското производство.

6. Оптимизиране храненето на селскостопанските животни.

7. Определяне оптималния брой и състав на машините и оптималното им използване.

8. Определяне насоките за развитието на отрасъла.

9. Информация на съставянето на ИМЗ за определяне структурата на производството в земеделските стопанства и териториалното разположение на производството.

10. Необходима информация при оптимизиране на храненето на селскостопанските животни.