0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

История на изобразителното изкуство

Автор: Христо Тодоров
Издателство: Техника
Издаденa: 1977г.
Страници: 202
Корици: Меки

История на изобразителното изкуство 

1. Изкуство на праисторическия човек.

 • палеолит
 • мезеолит
 • неолит
 • каменно-медна и бронзова епоха
 • желязна епоха

2. Египетско изкуство.

 • Старо царство
 • Средно царство
 • Ново царство
 • Късен Египет

3. Древногръцко изкуство.

 • Омировски период
 • Архаичен период
 • класически период
 • скулптора след Фидий
 • изкуство през IV век пр. н. е.
 • елинистично изкуство

4. Римско изкуство.

 • изкуство през време на Републиката
 • изкуство през време на Империята
 • римско изкуство през II век
 • римско изкуство през III и IV век

5. Византийско изкуство.

 • формиране на византийската художествена култура
 • създаване на византийското изкуство
 • подем на византийското изкуство
 • палеологов ренесанс

6. Романско изкуство.

7. Готическо изкуство.

8. Изкуство на Ренесанса.

 • Проторенесанс
 • ранен Ранесанс
 • зрял Ренесанс
 • Венециански Ренесанс
 • завършек на Ренесанса в Италия
 • Ренесансът в Северна Европа

9. Барок.

 • барокът в Италия
 • фламандска живопис

10. Испанското изкуство в края на XVI и през XVII век.

11. Живописта в Холандия през XVII век.

12. Изкуството във Франция през XVII и XVIII век.

13. Класицизмът във Франция.

14. Испанска живопис през XVIII и началото на XIX век.

15. Английска живопис през XVIII и началото на XIX век.

16. Романтизмът във Франция.

17. Реализмът в заподноевропейските страни през XIX век.

18. Изкуство през епохата на империализма.

19. Руско изкуство през XVIII и първата половина на XIX век.

20. Критически реализъм в Русия през втората половина на XIX век.

21. Съветско изкуство.

22. Старобългарско изкуство.

23. Развитие на българското изкуство през турското робство.

24. Българско възраждане.

25. Развитие на българското изкуство след Освобождението.