0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Научна фотография

Автор: Янка Кюркчиева
Издателство: Техника
Издаденa: 1975г.
Страници: 280
Корици: Меки

Научна фотография 

1. Макрофотография.

 • същност, общи принципи и области на приложение
 • мащаб на изображението и необходими разчети при макроснимките
 • таблици и калкулатори
 • апаратура, оптика и сърьоръжения
 • проксарни лещи и работа с тях
 • осветителни тела и проблеми на осветлението
 • техника на снимането

2. Микрофотография.

 • развитие, същност и значение на микрофотографията
 • устройство на микроскопа
 • микроскопска оптика
 • ход на лъчите в микроскопа
 • разделителна способност и дълбочина на остротата
 • източници на осветление в микрофотографията
 • осветление
 • употреба на филтри
 • видове микрофотографски устройства
 • техника на микроснимката
 • видове осветление
 • поляризационна микрофотография
 • фазовоконтрастна микрофотография
 • интерферентна микрофотография
 • микроснимки с невидими лъчи
 • електронен микроскоп

3. Снимки с невидими лъчи.

 • инфрачервена фотография
 • ултравиолетова фотография
 • рентгенография и гама-графия
 • ядрена фотография (авторадиография)

4. Други методи на научната фотография.

 • фотограметрични методи
 • панорамна снимка
 • високоскоростна фотография
 • еквидензитетна фотография

5. Медицинска фотография.

 • изисквания към медицинската снимка
 • обща снимка на пациента и снимки на детайли от човешкото тяло
 • колпофотография
 • ендофотография
 • снимки на патофизиологични промени в двигателната система
 • операционни снимки и снимки на операционни материали
 • невидими лъчи в медицинската фотография

6. Съдебна фотография.

 • същност, задачи и предмет
 • историческо развитие
 • опознавателна (сигналетична) снимка
 • снимки на местопроизшествието
 • снимки на трупове
 • снимки на следи от престъплението
 • снимки на веществени доказателства
 • снимки при следствен експеримент
 • изисквания и процесуално оформяне на снимките

7. Фотографията в други области на науката.

 • фотографията в историята, археоогията и изкуството
 • астрофотография
 • подводна фотография