0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Технология на наборните процеси

Автор: Николай Камбуров, Иван Домусчиев
Издателство: Техника
Издаденa: 1983г.
Страници: 456
Корици: Твърди

Технология на наборните процеси 

1. Исторически преглед.

 • произход и развитие на писмеността
 • материали и уреди за писане

2. Кратки сведения по охрана на труда.

 • първа медицинска помощ
 • професионални вредности
 • общи правила по техника на безопасността при работа в наборния цех

3. Инвентар, обзавеждане, съоръжения и инструменти.

 • инвентар в наборните отделения
 • съоръжения и инструменти
 • хартиени формати и производните им

4. Буквена сплав и буквенни машини.

 • типографска мерна система
 • видове наборен материал

5. Технология на ръчния набор.

 • набиране
 • коригиране
 • набиране на таблици
 • набиране на формули
 • свързване на набора в страници
 • свързване страници на издание
 • свързване на списания
 • свързване на вестници
 • акцидентен набор
 • многоцветна акциденция

6. Технология на линотипния набор.

 • наборна редоотливна машина
 • устройство и принцип на действие на наборната редоотливна машина
 • отливане на редове
 • избутване и обработка на отлетите редове
 • разпиляване на матрично-клиновия ред
 • задвижване на машината
 • конструктивни особености на наборните редоотливни машини съветско производство
 • малогабаритни наборни редоотливни машини
 • наборни редоотливни машини от типова серия "Россия"
 • използване на шрифтовете в линотипния набор
 • машинен набор на линотип
 • коригиране на набора
 • изисквания за качество на линотипния набор и начини на контрол

7. Наборна буквоотливна машина - монотип.

 • общи сведения
 • монотипна система за измерване
 • наборно-програмиращ апарат
 • устройство и принцип на действие на наборно-програмиращия апарат
 • клавиатура
 • перфориращ механизъм
 • сметачен механизъм
 • нагласяване на наборно-програмиращия апарат на определен формат
 • лентотранспортиращ механизъм
 • десетопръстна система за набор на клавиатура
 • подготовка на наборно-програмиращия апарат за работа
 • поддържане на наборно-програмиращия апарат
 • технически изисквания за качеството на набора
 • контрол на качеството на набора
 • наборно-програмиращи апарати съветско производство
 • буквоотливен апарат
 • устройство и принцип на действие на буквоотливния автомат
 • матрици и матрична рамка на буквоотливния автомат
 • отливна форма и клинова система
 • пневматична система
 • ножичен механизъм
 • механизъм на мостчето
 • отливен апарат
 • буквопреносител
 • механизъм на компаса
 • задвижване на буквоотливния апарат
 • буквоотливни автомати съвестко производство
 • поддържане и експлоатация на буквоотливния автомат
 • подготвка на машината за работа
 • неизправности в буквоотливния апарат - причини и начини за тяхното отстраняване
 • изисквания за качествотоза отлетия монотипен набор и начини на контрол

8. Автоматизация на наборния процес.

 • основни условия при оформяне на реда
 • носители на кодираната информация
 • структурна схема на системата за ръчно програмиране на набора - клавиатура за изравнен ред
 • структурна схема на системата за полуавтоматично програмиране на набора
 • структурна схема на системата за автоматично програмиране на набора
 • коректурен процес в автоматизирания набор - основни схеми и устройства
 • нови устройства в автоматизирания набор

9. Технология на фотонабора.

 • системи фотонаборни машини
 • фотомеханични наборни машини
 • електронномеханични фотонаборни машини
 • фотонаборни машини с електроннолъчеви тръби
 • фотонаборни машини с лазерен светлинен източник
 • изпозлвани материали във фотонабора
 • общи положения в технологията на фотонабора
 • изисквания към качеството на фотонабора и методи за неговия контрол
 • техника и технология на фотонаборен център

10. Технология на стереотипни форми.

 • изработване на лети стереотипи
 • изработване на галваностереотипи
 • механизъм на образуване на електролитни покрития и фактори, влияещи върху качестовото им
 • обзавеждане на галваничните отделения на стереотипния цех
 • схема на технологичния процес на галваностереотипи
 • пресуване на матрици за галваностереотипи
 • получаване на галванично покритие
 • отливане на подложката
 • обработване на галваностереотипите
 • повишаване на тиражоустойчивостта на медните галваностереотипи
 • основни дефекти на галваностереотипите
 • изработване на пластмасови и гумени стереотипи

11. Складови и транспортни средства в наборните отделения.

12. Организация на производството в наборните отделения.