0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Експериментални изследвания и автоматизация в текстилното и конфекционното производство

Автор: Никола Попов, Александър Панов
Издателство: Техника
Издаденa: 1980г.
Страници: 356
Корици: Меки

Експериментални изследвания и автоматизация в текстилното и конфекционното производство

1. Статистически методи за експериментиране и моделиране.

 • математично моделиране
 • детерминистични и вероятностни методи за математично моделиране
 • факторен експеримент
 • избор на изходен параметър
 • избор на център в експеримента и интервали на изменение на факторите
 • пълен факторен експеримент
 • обработка на данните от експеримента
 • дробен факторен експеримент

2. Отсейване на значимите фактори.

 • експертна оценка
 • метод на случайния баланс

3. Статистически методи на оптимизация.

 • метод на стръмното изкачване(спускане)
 • симплексно планиране
 • централно--композиционен ротатабелен експеримент
 • централно-композиционен ортогонален експеримент
 • изследване на екстремалната област

4. Управление на производствени процеси.

 • управление на непрекъснати технологични процеси
 • управление на дискретни технологични процеси
 • автомати
 • автоматизация на управлението на отделите, цеховете и предприятията в текстилната и конфекционната промишленост

5. Автоматизация на задвижването на текстилните и конфекционните машини.

 • основни понятия за задвижването
 • видове задвижвания
 • основни характеристики на задвижването
 • основни функции на автоматиката на задвижването

6. Автоматизация на транспортните операци.

 • конвейерен транспорт
 • пневмотранспорт
 • автоматизиране снемане на полуфабрикати и готова продукция


БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НА СТОЙНОСТ НАД 100 лв.