0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Климатични инсталации

Автор: Вичка Костова, Лиляна Масларова
Издателство: Техника
Издаденa: 1990г.
Страници: 96
Корици: Меки

Климатични инсталации

1. Основи на топлотехниката.

 • параметри на течности и газове
 • основни закони за газовете
 • принципи на термодинамиката
 • основни термодинамични процеси
 • топлопренасяне

2. Отопление.

 • водно отопление
 • парно и въздушно отопление
 • елементи на отоплителните инсталации
 • определяне на топлинните загуби в работно помещение
 • топлинен баланс в работно помещение

3. Вентилация.

 • свойства на въздуха
 • взаимодействие между въздух  и вода
 • професионални вредности в текстилните предприятия
 • видове вентилационно-овлажнителни инсталации

4. Климатични инсталации.

 • устройство и действие
 • въздухопроводи и вентилатори
 • калорифери
 • оросителна камера
 • изменение на параметрите на въздуха в h-x диаграма
 • зимен процес на климатизиране на въздуха
 • летен процес на климатизиране на въздуха
 • проектиране
 • системи на въздухообмен
 • обезмъглителни инсталации

5. Климатични инсталации в текстилните производства.