0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Машини и процеси в тъкачеството

Автор: Георги Дамянов
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 350
Корици: Меки

Машини и процеси в тъкачеството

1. Особености на технологичния процес на тъкачното производство.

2. Бобиниране на прежда за основа.

 • общи сведения
 • теоритични предпоставки при формиране на бобините
 • контролиране на нишките в процеса на бобинирането
 • пренавиващи машини
 • късливост на преждата

3. Сноване на преждите.

 • опъване на основните нишки при сноването
 • партидно сноване
 • лентово сноване
 • секционно сноване
 • намаляване на зарядите от статичното електричество при сноването
 • дефекти

4. Скроване на основите.

 • цел и същност
 • материали
 • приготвяне
 • качество на скробта, налеп и изменение
 • агрегати
 • стойки на сновачните кросна
 • сробващи корита
 • сушилни апарати
 • задвиждане на агрегатите за скробване
 • измерващо-маркиращ механизъм
 • автоматизация на режима на работа на агрегатите

5. Вдяване и навързване на основите.

6. Пренавиване на вътъка.

 • същност и особености на процеса шпулиране
 • машини за пренавиване на вътъка
 • очистване на вътъчната прежда
 • производителност на машините
 • овлажняване и емулсиране на вътъчната прежда

7. Обща характеристика и класификация на тъкачните машини.

8. Механизми за опъване и надлъжно преместване на основата и тъканта при тъкачните машини.

9. Механизми за образуване на уста.

10. Механизми за въвеждане на вътъка при тъкачните машини.

11. Набиване на вътъка към края на тъкънта.

12. Механизми за автоматизиране на процеса тъкане.