0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Проектиране на трикотажни и конфекционни машини

Автор: Косьо Косев
Издателство: Техника
Издаденa: 1979г.
Страници: 422
Корици: Твърди

Проектиране на трикотажни и конфекционни машини 

1. Обща част.

 • развитие в конструкцията на шевните машини
 • принципна блок-схема на машините и класификация
 • задвижване на машините
 • производителност на машините
 • основни изисквания към конфенционните и плетачните машини

2. Изходни познания за проектиране на конфенционни и плетачни машини и материали за изработката им.

 • ред и проектиране на новосъздавана конфекционна и плетачна машина
 • материали, употребявани за изработването на конфекционни и плетачни машини
 • основни методи, прилагани при проектиране и пресмятане на конфенционните и плетачните машини

3. Проектиране на машини за подготвителен и кроячен участък.

 • машини в складовете и в подготвителния участък на конфекционно предприятие
 • машини в кроячния участък

4. Проектиране на обикновени шевни машини.

 • шевни машини - класификация и обща характеристика
 • грайферни шевни машини за прав двулицев шев
 • механизъм на движение на иглата
 • механизъм за движение на грайфера
 • механизъм за подаване на игления конец
 • транспортиращ механизъм за придвижване на материала

5. Проектиране на шевни машини за зигзагови шевове.

 • видове зигзагови машини и тяхната сравнителна характеристика
 • шевни машини за обикновени зигзагови шевове
 • шевни машини за сложни зигзагови шевове

6. Проектиране на шевни машини за верижни шевове.

 • видове конструкции верижни шевни машини според процеса на образуване на шева
 • видове конструкции верижни шевни машини за зашиващо-почистващи операции - обшиващи машини
 • обшиваща машина с 5 конеца
 • машина за скрит шев - пикирмашина РЛМЗ, кл. СМ-2
 • проектиране и кинематика на пространствените механизми, прилагани във верижните и обшиващите шевни машини

7. Проектиране на шевни машини полуавтомати.

 • обща характеристика на иличните машини
 • илична шевна машина "Текстима" кл. 8600 за прави илици
 • илична машина РЛМЗ, кл. ПМ-1 за фигурни илици
 • копчена шевна машина ПМЗ, кл. 27
 • пресмятане на механизма за спиране на шевна машина-полуавтомат

8. Проектиране на машини за влаго-топлинна обработка.

 • класификация и характеристика на машините за ВТО
 • пресмятане на механизмите на гладачните преси

9. Конструктивна класификация и характеристика на плетачните машини.

 • принципи на конструктивната класификация
 • конструктивна характеристика на плетачните машини

10. Проектиране на плетящите механизми на машини с движещи се игли.

 • групи плетачни машини с движещи се игли
 • движение на иглите в каналите на игловото легло
 • проектиране на бримкообразуващия процес
 • проектиране на плочите на изплитаща система с едностранно действие
 • проектиране на плочите на изплитаща система с двустранно действие
 • проверка на надеждността на плетящите елементи

11. Проектиране на плетящия механизъм на машини с движещи се иглови легла.

 • плетящ механизъм на основноплетачните машини
 • прилагане на шарнири вместо гърбични мехахнизми в основноплетачните машини

12. Проектиране на специални механизми при плетачните машини.

 • проектиране на механизми за издърпване на плетивото
 • проектиране на механизми за групово и индивидуално избиране на игли
 • проектиране на мостриращ механизъм при основноплетачните машини

13. Методи за изследване на плетачните и шевните машини.

 • видове експериментални изследвания и методи
 • изследване на вибрациите на лентовите зъбноремъчни предавки при шевните машини
 • измерване на силата за притискане на крачето върху материала при шевните машини