0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Процеси и машини в предачното производство 1,2 и 3 част

Автор: Христо Пешев, Лиляна Венкова, Пенчо Чакъров, Мария Лютикова, Георги Спиридонов
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 800
Корици: Меки

Процеси и машини в предачното производство 1

1. Увод.

 • развитие на предачеството в текстилната промишленост у нас
 • основни понятия в предачното производство
 • системи и технологични процеси на предене на влакнести материали

2. Приемане и съхраняване на текстилни суровини.

3. Подготовка на влагната за развлачване.

 • проектиране на прежди
 • цел, същност и значение на подготовката на влакната за развлачване
 • разтваряне, смесване и биене на памука
 • подготовка на вълната за развлачване
 • подготвителни процеси и ремонт на машините за ликови влакна
 • преработка на текстилните отпадъци в памукотекстилната промишленост

4. Развлачване на текстилните влакнести материали.

 • цел, същност и значение на развлачването
 • дарачни гарнитури
 • взаимодействие между работните елементи на валячна влачална машина
 • теория на развлачване на валячна влачална машина
 • дарак с безкрайно летвено платно
 • валячни дараци
 • производителност на дарака
 • гарниране, заточване и регулиране на дараците, ремонт и поддръжка

Процеси и машини в предачното производство 2

5. Скатаване и изтегляне на лентите.

 • цел и същност на изтеглянето
 • теория на изтеглянето
 • цел и същност на скатяването
 • цилиндрова изтегляща машина за памук
 • изтеглящи машини с иглени полета за вълна
 • изтеглящи машини за ликови влакна

6. Подготовка на лентите за решене.

 • цел, същност и значение на подготовката на лентите за решене
 • подготовка на памучните ленти за решене
 • подготовка на вълнените ленти за решене
 • подготовка за решене на ликови влакна
 • дефекти и отпадъци при подготовката на лентите за решене

7. Ремонт на изтеглящите машини.

8. Решене.

 • цел и същност на решенето
 • теория на решенето
 • гребенни машини за памучни влакна
 • гребенни машини за вълнени влакна
 • гребенни машини за ликови влакна
 • ремонт на гребенни машини
 • дефекти и отпадъци при решенето

9. Изравняване на лентите след решението.

 • изтегляща машина "Textima" модел 1625
 • бързоходна изтегляща машина с роторни глави
 • кинематични изчисления и производителност на бързоходна изтегляща машина "Textima"

10. Пране, сушене и гладене (лисиране) на лентите.

 • цел и същност на лисирането
 • видове машини
 • устройство и действие на машина за пране, сушене и гладене на лентите с контактно сушене на фирмата "Textima"
 • устройство и действие на машина за пране, сушене и гладене на лентите с топъл въздух система "Fleissner"
 • примерна технология за авивиране на ленти от полиестерни влакна
 • технологични и конструктивни различия при лисьозите, ситема "Textima" и "Fleissner"

11. Отлежаване и окачествяване на лентите.

12. Получаване на ленти от 100% химични влакна.

 • цел, същност и начини
 • устройство и действие на конверторите за нарязване на кабел
 • конвертори за локализирано накъсване на кабел
 • конвертори за произволно (нелокализирано) накъсване на кабел
 • приемане, съхраняване и окачествяване на кабелите
 • технико-икономическа ефективност на конверторната технология за получаване на ленти от химични нишки
 • обслужване на конверотирте, отпадъци, производителност

Процеси и машини в предачното производство 3

13. Предпредене.

 • цел, същност и значение на предпреденето
 • смесване на ленти в камгарното предпредене
 • теория на заздравяване и усукване на предпреждата
 • предпредене в памучното предачество
 • предпредене във вълненото предачество
 • предпредене на ликови влакна
 • възможни грешки, дефекти и отпадъци при предпреденето
 • ремонт на предпредачни машини
 • автоматично регулиране на изтеглянето

14. Предене.

 • цел, същност и значение на преденето
 • предачни машини с периодично действие
 • предачни машини с непрекъснато действие
 • безвретенно предене
 • други методи на предене
 • производителност на ринговата предачна машина
 • ремонт на предачни машини
 • дефекти и отпадъци при преденето

15. Дообработване на преждите.

 • цел и същност на дообработването
 • скатяване на преждите
 • гладко пресукване
 • начини за получаване на високообемни прежди
 • ефектно пресукването
 • ремонт и подържане на дообработващи машини
 • конфекциониране на прежди
 • нормативи по ремонта на машините и съоръженията в предачеството
 • предачни планове