0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Технология на текстилното производство

Автор: Славка Георгиева, Лиляна Масларова, Венцислав Попов, Димитър Пашамов, Магдалена Петрова
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 344
Корици: Меки

Технология на текстилното производство

1. Текстилно материалознание.

 • общи свойства на текстилните влакнести материали
 • естествени влакна от растителен произход
 • естествени влакна от животински произход
 • ествествени влакна от минерален произход
 • химични текстилни влакнести материали

2. Технология на предачното производство.

 • значение и развитие
 • технологични процеси
 • смесване на влакната
 • подготовка на влакната за развлачване
 • развлачване на влакната
 • дараци - принципно устройство и действие
 • подготовка на влакната за решене
 • решене
 • плоска гребенна машина
 • изравняване на лентите след решенето
 • конверторни технологии
 • пране, сушене и гладене на лентите
 • смесване на лентите
 • предпредене
 • навиване на преждата
 • предпредене при различни предачни производства
 • предене
 • рингово предене и изтеглящи апарати
 • основни работни елементи на апарата за усукване
 • форма и строеж на преждевото тяло
 • селфакторно предене
 • нови методи на предене
 • дообработка на преждите
 • фисиране на сука

3. Технология на тъкачното производство.

 • подготовка на нишките за тъкане
 • тъкане

4. Технология на плетачното производство.

 • обща характеристика
 • технологии на плетене

5. Технология на нетъканите текстилни изделия (НТИ).

 • обща характеристика
 • прошивно-плетачни технологии за производство на НТИ
 • прошивно-плетачни технологии на база Малимо
 • технология за изработване на НТИ чрез иглонабиване
 • физико-химични технологии за получаване на НТИ

6. Апретура (облагородяване), текстилно багрене и печатане.

 • обща характеристика
 • подготовка на текстилните материали за багрене
 • текстилно багрене
 • машини и апарати за багрене на текстилни материали
 • печатане
 • сухи апретурни процеси
 • апретиране на платовете
 • заключителни апретурни операции

7 Климатични инсталации.

 • санитарно-хигиенни и технологични изисквания към параметрите на въздуха в текстилните предприятия
 • професионални вредности в текстилните предприятия
 • климатични инсталации
 • елементи на климатичните инсталации
 • системи за въздухообмен
 • вентилационни и климатични инсталации  в предачните предприятия
 • вентилационни и климатични инсталации  в тъкачните предприятия
 • вентилационни и климатични инсталации  в плетачните предприятия
 • апретурно-багрилни цехове