0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Автомобили, трактори и кари

Автор: Димитър Семов, Неделчо Иванов, Димитър Лозанов
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 330
Корици: Меки

Автомобили, трактори и кари

1. Класификация на транспортните машини.

2. Теглителни и динамични качества на колесните машиини.

 • видове радиуси на колесния движител
 • движеща сила и сила на сцепление, к.п.д. на трансмисията
 • съпротивителни сили и нормални реакции
 • силов и мощностен баланс
 • динамичен фактор и динамична характеристика
 • определяне на максималните наклони на пътя
 • динамичен фактор по сцеплението и динамичен паспорт на автомобила
 • ускоряване на автомобила
 • влияние на основните конструктивни показатели на колесна машина върху динамичните й показатели
 • динамично изчисляване на колесна машина със степенна предварителна кутия

3. Трансмисия на автомобили, трактори и кари.

 • предназначение и видове
 • конструкция и изчисляване на съединителя
 • конструкция и изчисляване на механични предавателни и разпределителни кутии
 • конструкция на хидромеханична предавателна кутия
 • конструкция и изчисляване на карданни предавки
 • конструкция и изчисляване на главно предаване
 • конструкция и изчисляване на диференциален механизъм
 • конструкция и изчисляване на полувалове

4. Ходова част на колесни машини.

 • носеща част на колесни машини
 • кабина
 • задвижващи мостове на колесни машини
 • конструкция и изчисляване на управляеми мостове
 • комбинирани мостове на колесни машини
 • колела и гуми

5. Динамика на верижните машини.

 • конструктивни особености на ходовата част
 • кинематика на верижния ходов механизъм
 • статика на верижния механизъм
 • динамика на верижния ходов механизъм
 • механични загуби във верижния механизъм
 • център на налягането и разпределение на нормалните реакции
 • класификация на физико-механичните свойства на почвите
 • съпротивление от придвижване
 • сцепление с почвата и буксуване на верижен трактор

6. Теглителни качества на трактори.

 • баланс на мощността
 • теглителен к.п.д. на трактора
 • потенциална характеристика
 • теглителна характеристика
 • теглителни качества на колесни машини 4/4
 • потегляне от място и ускоряване на тракторния агрегат

7. Експлоатационни показатели на карите.

 • класификация
 • технически характеристики
 • платформени кари
 • кари влекачи
 • кари нископовдигачи
 • кари високоповдигачи с товар между опорите
 • кари високоповдигачи за надлъжно изнасяне на товара
 • кари универсални високоповдигачи
 • електокари универсални високоповдигачи
 • мотокари универсални високоповдигачи

8. Спирачни качества и системи на транспортните машини.

 • показатели на спирачните качества
 • спирачни уредби на колесните машини
 • лентова барабанна спирачка
 • челюстна барабанна спирачка
 • дисков спирачен механизъм
 • хидравлично спирачно задвижване
 • пневматично спирачно задвижване
 • регулатори на спирачните сили
 • противоблокиращи системи

9. Горивна икономичност на автомобила.

10. Устойчивост на автомобила, трактора и кара.

 • статична надлъжна устойчивост
 • статична напречна устойчивост
 • устойчивост на кари високоповдигачи
 • динамична напречна устойчивост при движение по неравен товар
 • напречна устойчивост в завой
 • унасяне на колесни машини

11. Управление на колесни транспортни машини.

 • кинематика в завоя
 • влияние на напречното увличане на пневматичните гуми върху кинематиката на завоя
 • кормилна уредба
 • кормилни усилватели

12. Управление на верижни машини.

 • кинематика на завоя
 • съпротивителен момент от завоя
 • отклоняващ момент
 • баланс на мощността
 • конструктивни особености на механизмите за управление
 • сравнителен анализ на механизмите за управление

13. Плавност на движението и окачване на транспортните машини.

 • показатели за плавност
 • собствени трептения на еквивалентната система на колесна машина
 • еластични характеристики на окачването
 • еластични елементи на окачването
 • направляващи устройства
 • амортизиращи елементи на окачването
14. Санитарно-хигиенни изисквания, пасивна и пожарна безопасност на автомобила.