0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Автомобилни експлоатационни материали

Автор: Лариса Василева, Димитър Павлов
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 198
Корици: Меки

Автомобилни експлоатационни материали 

1. Производство на горива и масла.

 • химичен състав на нефта
 • производство на течни горива и смазочни масла от нефт
 • производство на горива чрез деструктивна преработка
 • получаване на течни горива чрез нефтохимичен синтез
 • синтез на течни горива от въглероден окис и водород от въглероден окис и вода
 • получаване на моторни горива и масла от твърди горива
 • очистване на дестилатните горива и минералните масла

2. Автомобилни бензини.

 • експлоатационни изисквания
 • карбурационни свойства
 • изгаряне на горивото в двигателя
 • влияние на свойствата на горивата върху образуването на отлагания в двигателя
 • асортимент на автомобилните бензини

3. Дизелови горива.

 • експлоатационни изисквания относно качеството
 • показатели и свойства на дизеловите горива, които влияят върху смесообразуването
 • изгаряне на сместа и оценка на възпламеняемостта на дизеловото гориво
 • влияние на свойствата на дизеловото гориво при образуване на отлагания в двигателя
 • корозионни свойства на дизеловите горива
 • пожарна опасност и екологични свойства
 • асортимент

4. Газообразни горива.

5. Нови и перспективни горива.

 • обща характеристика и свойства
 • синтетични алкохоли
 • етери
 • водород

6. Масла за двигатели.

 • изисквания
 • общи понятия за триенето и износването
 • вискозитетни и нискотемпературни свойства
 • противоизносни свойства
 • антиокислителни и диспергиращи свойства
 • корозионни и защитни свойства
 • изменение на свойствата на маслата при работа в двигателите
 • методи за оценка на качествата на горивата и смазочните материали
 • начини за понижаване на разхода на моторни масла
 • регенерация на отработени масла
 • класификация, асортимент и употреба

7. Трансмисионни масла.

8. Синтетични масла.

9. Пластични смазки.

 • състав и структура
 • значение на сгъстителя и дисперсната среда за свойствата на пластичните смазки
 • експлоатационни свойства и методи за оценка на пластичните смазки
 • класификация и асортимент

10. Технически течности.

 • охлаждащи течности
 • водата като охлаждаща течност
 • нискозамръзващи течности
 • хидравлични течности
 • спирачни течности
 • амортисьорни течности
 • консервационни течности
 • течности за отстраняване на нагара от детайлите на двигателя

11. Конструкционно-ремонтни материали.

 

 • лакобояджийски материали
 • пластмаси
 • каучук и гумени изделия
 • тапицерски, уплътнителни и изолационни материали