0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Електроконструктивно чертане по автотранспорт

Автор: Васил Йотов, Николай Дойнов
Издателство: Техника
Издаденa: 1978г.
Страници: 136
Корици: Меки

Електроконструктивно чертане по автотранспорт

1. Електрически схеми, Видове и изпълнение.

 • електрическа схема - термини и определение
 • видове и типове схеми
 • основни правила и изисквания при изработване на схемите
 • условни графични означения в електрическите схеми на автомобилите

2. Схеми на електрическите машини при автомобилните двигатели.

 • генератори за постоянен ток
 • начертаване на схема на генератор за постоянен ток
 • генератори за променлив ток
 • начертаване на схеми на генератори за променлив ток
 • магнит-генератор
 • начертаване на схема на магнет-генератор

3. Схеми на реле-регулатори при автомобилните двигатели.

 • общи сведения
 • схеми на електромагнитни релета
 • начертаване на схеми на реле-регулатори за постояннотокови двигатели
 • начертаване на схеми на реле-регулатори за променливотокови двигатели
 • начертаване на схеми на контактно-транзисторни и безконтактно транзисторни реле-регулатори

4. Схеми на запалителни уредби при автомобилните двигатели.

 • акумулаторно запалване
 • начертаване на схема на акумулаторно запалване
 • транзисторно запалване
 • начертаване на схеми на транзисторно запалване
 • начертаване на схема на магнетно запалване

5. Схеми на стендове за проверка на електрически машини и уредби при автомобилите.

 • общи сведения
 • начертаване на схеми на различни стандове

6. Схеми на токоизправителни уредби и зареждащи устройства.

 • общи сведения
 • начертаване на схеми на токоизправителни уредби и зареждащи устройства

7. Схеми на осветителната уредба при автомобилите.

 • уреди и елементи на осветителната уредба
 • схеми на осветителна уредба на автомобили
 • начертаване на схеми на осветителна уредба
 • схеми и чертежи на някои уредби и елементи на осветителната уредба при автомобилите

8. Схеми на сигнална урдба на авотмобилите.

 • уреди и елемтни на сигналната уредба
 • схеми на сигнална уредба на автомобилите
 • начертаване на схеми на сигнална уредба

9. Схеми на контролно-измерителни уреди.

 • предназначение и видове контролно-измервателни уреди
 • схеми на контролно-измервателни уреди
 • начертаване на схеми на контролно-измервателни уреди

10. Пълни схеми на електрическите уредби на леки и товарни автомобили, трактори и електрокари.

 • общи сведения
 • схеми на електрически уредби на автомобили, трактори и електрокари
 • начертаване на схеми на електрическата уредба на автомобил, трактор и електрокар

11. Проектиране на електрическа уредба на автомобил.

 • общи сведения
 • избиране на сечението на проводници за електрическата уредба на автомобилите

12. Проектиране на електрическа инсталация за осветление и двигателна сила в авторемонтна или автосервизна работилница, цех или други.

 • въведение към проектирането на електрически инсталации, видове, проекти
 • основни понятия, величини и единици в осветителната техника
 • електрически източници на светлина
 • видове осветления
 • осветителни тела и изисквания за добро осветление
 • светлотехнически изчисления
 • изчисляване на лектрическа инсталация за двигателна сила
 • пример за проектиране на електрическа инсталация за осветление и двигателна сила в авторемонтна работилница