0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Електрообзавеждане и електроника на автомобила и кара

Автор: Борислав Трайков, Чавдар Киров
Издателство: Техника
Издаденa: 1995г.
Страници: 302
Корици: Меки

Електрообзавеждане и електроника на автомобила и кара

1. Обща схема на електрообзавеждането на автотранспортните средства.

 • общи сведения
 • класификация и общи принципи
 • основни принципи при построяването на електрическата уредба
 • електрически проводници
 • защита срещу радиосмущения

2. Акумулаторна батерия.

 • стартерна акумулаторна батерия и действие на генераторите за постоянен ток
 • електрически величини, характеристики при зареждане и разреждане
 • зареждане на стартерни акумулаторни батерии
 • основни неизправности
 • проверка на техническото състояние
 • тенденции в развитието
 • алкални акумулаторни батерии

3. Генератори.

 • общи сведения
 • предназначение, устройство и действие на генераторите за постоянен ток
 • характеристики
 • неизправности, ремонт и обслужване
 • устройство и принципи на действие на генераторите за променлив ток
 • параметри и характеристики на генераторите за променлив ток
 • конструктивни особености на генераторите за променлив ток
 • безконтактни генератори
 • неизправности, ремонт и обслужване на генераторите за променлив ток
 • особености при експлоатацията и поддържането на генераторите за променлив ток

4. Реле-регулатор.

 • общи сведения и принципи на действие
 • регулатор на напрежението
 • увеличаване на честотота на работа на контактите на регулатора на напрежение
 • температурна компенсация
 • реле за обратен ток
 • ограничител на тока
 • регулатор за напрежение с падаща характеристика
 • електронни регулатори на напрежение
 • практически схеми на реле-регулатори
 • неизправности и проверка

5. Запалителни уредби.

 • общи сведения
 • запалителни свещи
 • акумулаторна запалителна уредба
 • прекъсвач - разпределител
 • индукционна бобина и кондезатор
 • центровка на акумулаторната запалителна уредба
 • неизправности, техническо обслужване и ремонт

6. Магнетна запалителна уредба.

 • магнет, принцип на действие, устройство и видове
 • характеристики
 • регулиране

7. Електронни запалителни устройства.

 • общи сведения и класификация
 • контактно-транзисторни запалителни уредби
 • контактно-кондензаторни запалителни уредби
 • безконтактно управление на електронните запалителни уредби
 • практически схеми
 • електронни уредби за управление на ъгъла на изпреварване на запалването

8. Електрическа пускова уредба.

 • общи сведения
 • устройство и действие на стартера
 • стартери с принудено механично включване с дистанционно управление
 • стартери с електромагнитно зацепване на зъбното колело
 • конструктивно изпълнение на стартерите
 • съединители за свободен ход
 • електрически уредби за облекчаване на пускането на дизеловите двигатели
 • неизправност на пусковата уредба
 • ремонт и техническо обслужване
 • тенденции в развитието

9. Осветителна и сигнална уредба.

10. Контролно-измервателни уреди.

 • предназначение и класификация
 • принцип на действието и устройство
 • уреди за измерване на електрическите параметри
 • уреди за измерване на скоростта на движението (скоростомери) и изминатия пробег (километропоказатели)
 • уреди за измерване на честотата на въртене на коляновия вал на двигателя
 • уреди за измерване на температурата на дивгателя
 • уреди за измерване на нивото на горивото в резервоара
 • уреди за измерване на налягането
 • неизправност и проверка на контролно-измервателни уреди

11. Допълнително електрообзавеждане.

 • електродвигатели
 • стъклочистачки
 • аудиуредба
 • устройство за механизирано вдигане и спускане на страничните стъкла
 • централно заключване на вратите
 • алармена уредба за защита
 • комутационна апаратура

12. Електронни системи.

 • устройства за принудителен празен ход
 • горивни уредби за впръскване на бензин
 • антиблокиращи спирачни уредби
 • електронни системи за управление на трансмисията
 • електронни системи за управление на окачването

13. Технически средства за диагностика и проверка на техническото състояние на елементите на електрообзавеждането.

 • преносими уредби
 • диагностични стендове
 • контролно-изпитвателни стендове и уреди
 • контролно-диагностични проверки

14. Полупроводнико прибори и интегрални схеми.

 • общи сведения
 • полупроводникови диоди
 • транзистори
 • тиристори
 • интегрални схеми
 • термистори

15. Електрообзавеждане на кари.

 • общо устройство
 • тягови електродвигатели
 • конструкция на електрически апарати за управление
 • електрически схеми на електрокарите
 • техническо обслужване и експлоатация