0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Газотурбинни и комбинирани двигатели

Автор: Владимир Иванов, Станчо Станев, Михаил Серафимов
Издателство: Техника
Издаденa: 1990г.
Страници: 384
Корици: Меки

Газотурбинни и комбинирани двигатели

1. Възникване, развитие и класификация на газотурбинните двигатели.

 • авиационни газотурбинни двигатели
 • автомобилни газотурбинни двигатели
 • корабни и локомотивни газотурбинни двигатели

2. Термодинамични цикли на газотурбинните двигатели.

 • общи сведения
 • идеален термодинамичен цикъл на простия газотурбинен двигател
 • термичен к.п.д. на цикъла на простия газотурбинен двигател
 • специфична работа на цикъла на простия газотурбинен двигател
 • реален цикъл на простия газотурбинен двигател
 • вътрешни и ефективни показатели
 • вътрешни показатели на компресора и турбината
 • вътрешна специфична работа и вътрешен к.п.д. на реалния цикъл
 • влияние на хидравличните съпротивления върху показателите на реалния цикъл
 • сравняване на цикъла на простия газотурбинен двигател с цикъла на буталния двигател
 • регенеративни цикли
 • специфична вътрешна работа и вътрешен к.п.д. на цикъла с външна регенерация
 • кратък анализ на цикъла с вътрешна регенерация на топлината
 • цикли с изотермично сгъстяване и разширяване

3. Центробежни компресори.

 • входни устройства на газотурбинните двигатели
 • основни понятия и определения
 • термодинамични основи на компресорите
 • изобраззяване на процеса сгъстяване в компресора
 • к.п.д. на компресора
 • схема и принцип на действие на центробежен компресор
 • входно устройство на компресора
 • преминаване на въздуха през работното колело
 • преминаване на въздуха през работно колело с краен брой лопатки
 • загуби в колелото на центробежен компресор
 • безлопатъчен дифузор
 • лопатъчен дифузор
 • изходни устройства

4. Осови компресори.

 • схеми и принципи на действие на стъпало с осов компресор
 • лопатъчни решетки
 • изменение на параметрите на потока по височината на лопатките в стъпало с осов компресор
 • многостъпални осови компресори
 • характеристики на осовите компресори
 • регулиране

5. Горивни камери.

 • кратки сведения за използваните горива в газотурбинните двигатели
 • горивна смес
 • изисвакния относно горивните камери
 • схеми на основните типове горивни камери
 • работен процес на горивните камери
 • усъвършенстване на процеса горене
 • форсажни горивни камери

6. Газови турбини.

 • основни понятия
 • схеми и принцип на действие на стъпало от осова турбина
 • изобразяване на процеса разширяване и загуби в турбинно стъпало
 • степен на реактивност
 • коефициенти на полезно действие на турбинното стъпало
 • радиални турбини
 • характеристики на газовите турбини
 • изходни устройства

7. Компресори.

 • общи понятия, класификация и области на приложение
 • центробежни компресори и основни елементи
 • осови компресори

II. Конструкция и якостно изчисляване на елементи на ГТД.

8. Горивни камери.

9. Газови турбини.

10. Уредби на ГТД.

11. Особености на турбокомпресорите за свръхпълнене на ДВГ.

12. Особености на автомобилните ГТД.

 • предимства и недостатъци на ГТД като двигатели за земни транспортни средства
 • основни параметри
 • особености на конструкцията
 • характеристики на автомобилните ГТД

13. Авиационни ГТД.

 • турбовитлови и турбовални ГТД
 • турбореактивни ГТД
 • двуконтурни ГТД
 • характеристики

14. Якостно изчисляване на елементи на ГТД и ТК.

 • общи положения и режими на работната ГТД
 • якостно изчисление на лопатките на компресори и турбини на ГТД и ТК
 • якостно изчисляване на ротори и дискове
 • якостно изчисляване на центробежни компресори и центростремителни турбини

III. Особености на работния процес на комбинираните двигатели.

15. Схеми на комбинираните двигатели.

16. Анализ на термодинамичния коефициент на полезно действие на цикъла на комбинирания двигател.

 • обобщен термодинамичен цикъл на комбинирания двигател
 • термодинамичен к.п.д. на буталния двигател
 • относителен к.п.д. на теоретичния цикъл на комбинирания двигател
 • влияние на входните величини върху термодинамичния к.п.д. на цикъла на комбинирания двигател

17. Особености на работния процес на комбинираните двигатели.

 • характеризиращи параметри
 • особености на работния процес на комбинирани двигатели с различни видове връзки между буталния двигател, компресорите и турбините
 • особености на работния процес на комбинирани двигатели с охлаждане на въздуха и с допълнително изгаряне на гориво пред трубината
 • съвместна работа на буталния двигател, турбината и компресора
 • фактори, ограничаващи повишаването на степента на свръхизпълнението
 • регулиране на свръхизпълнението

18. Подбиране на основните параметри на работния процес на комбинираните двигатели.

 • оптимално въздушно отношение
 • оптимална степен на сгъстяване
 • оптимална степен на повишаване на налягането при горене
 • оптимално отношение между налягането на свръхпълненето и налягането в изпускателния колектор
 • оптимален коефициент на продухване
 • оптимална степен на повишаване на налягането на въздуха в компресора
 • оценка на ефективността на свръхпълненето
19. Конструкция на комбинирани двигатели.