0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Икономика и организация на транспорта

Автор: Тома Барбов, Лука Славов
Издателство: Галактика
Издаденa: 1991г.
Страници: 180
Корици: Меки

Икономика и организация на транспорта

1. Икономическа същност на транспорта и неговата роля в организацията на търговията.

 • предмет, метод и съдържание
 • същност на транпорта като отрасъл на материалното производство
 • значение на транспорта за развитието на производителните сили на страната и икономическите връзки между отраслите

2. Технико-икономическа характеристика на транспортната система и нейното управление.

 • технико-икономическа характеристика на отрасловата и териториалната структура на транспортната система
 • технико-икономическа характеристика на железопътния транспорт
 • технико-икономическа характеристика на автомобилния транспорт
 • технико-икономическа характеристика на водния транспорт
 • технико-икономическа характеристика на въздушния транспорт
 • технико-икономическа характеристика на тръбопроводния транспорт
 • ораганизация и управление на транспорта
 • организационна структура на управлението на транспорта

3. Организация и планиране на превозите.

 • основни задачи и принципи на планирането
 • подходи и методи при планирането
 • система от планови документи и органи на планирането
 • транспортни планове
 • договаряне, планиране и организация
 • видове системи за комбинирани превози
 • показатели на плана за товарните превози
 • номенклатура на товара

4. Основни технико-икономически показатели за оценка на екстензивното и интензивното използване на основните средства.

5. Експлоатационни разходи и себестойност на превозите.

 • експлоатационни разходи и тяхната класификация
 • себестойност на превозите, видове
 • себестойност на превозите в железопътния транспорт
 • себестойност на превозите в автомобилния транспорт
 • приходи, печалби и рентабилност

6. Основи на търговската експлоатация в транспорта.

 • същност, значение и организация
 • организация на търговско-спедиционното обслужване
 • видове транспортно-спедиционни операции
 • подготовка на товарите за превозване
 • опаковка на товарите
 • товаро-разтоварни операции
 • етикетиране, маркиране, пломбиране у установяване на тежината на пратките
 • срок на доставка на товарите
 • сключване на превозен договор
 • съхранение на товарите
 • рекламации и обезщетения при превоз на стоки

7. Превозни цени в транспорта и пътища за тяхното намаляване.