0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Икономия на течни горива в транспорта

Автор: Александър Чулков
Издателство: Техника
Издаденa: 1988г.
Страници: 280
Корици: Меки

Икономия на течни горива в транспорта 

1. Значение на икономията на течни горива за народното стопанство.

 • мястото на светлите продукти от преработката на нефта в общата структура на горивно-енергийните ресурси и необходимостта от тяхното пестене
 • основни изводи от дейността по пестенето на горивно-енергийни ресурси
 • обща характеристика на течните горива и изисквания към тях
 • показатели за икономичното изразходване на течните горива
 • методи за определяне на икономията на течни горива
 • проблеми при оценката на мероприятията за икономия на течни горива

2. Структурна икономия на течни горива.

 • съвременно състояние на превозите и енергоемкост на отделните видове транспорт
 • увеличаване на обема на превозите с електрическа тяга в железопътния транспорт
 • увеличаваен на обема на превозите с автомобили и с автобуси с дизелови двигатели
 • прехвърляне на превози от железопътния и автомобилния транспорт върху водния; непрекъснати видове транспорт
 • увеличаване на обема на автомобилните превози в селското стопанство

3. Перспективи за повишаване на горивната икономичност на топлинните двигатели.

 • теоретични предпоставки за повишаване на горивната иконоичност на буталните ДВГ
 • бензинови двигатели
 • дизелови двигатели
 • авиационни газотурбинни двигатели
 • перспективни двигатели
 • намаляване потреблението на течни горива при разработването и изпитването на двигателите, горивата и маслата

4. Усъвършенстване на превозните средства и на транспортните трасета.

 • усъвършенстване на структурата на подвижния състав
 • намаляване на масата на превозните средства
 • намаляване на въздушното и на хидродинамичното съпротивление на превозните средства
 • повишаване на к.п.д. на трансмисиите и на двигателите
 • усъвършенстване на транспортните трасета
 • нови видове превозни средства
 • изисквания към качеството на двигателите и на превозните средства

5. Усъвършенстване на експлоатацията на превозните средства.

 • железопътен транспорт
 • автомобилен транспорт
 • въздушен транспорт
 • морски транспорт
 • речен транспорт
 • увеличаване на пакетно-контейнерните превози

6. Замяна на светлите нефтопродукти с други видове горива и енергия.

 • сравняване с алтернативни горива
 • въглеводородни газове и газови кондензати
 • въглеводородокислородни съединения (спирт)
 • водород
 • продукти от преработката на твърди горива
 • горва с добавки на вода
 • други видове енергия

7. Някои въпроси от управлението на превозната дейност.

 • планиране и прогнозиране на икономията на течни горива
 • усъвършенстване на нормирането при разхода на течни горива
 • подобряване на структурата на управлението на транспорта
 • интегриране при основния ремонт на превозните средства
 • усъвършенстване на управлението на транспорта като единна транспортна система