0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Метални конструкции на подемно-транспортни и строителни машини - ръководство

Автор: Иван Коларов, Николай Коцев, Стефко Стойчев
Издателство: Техника
Издаденa: 1988г.
Страници: 196
Корици: Меки

Метални конструкции на подемно-транспортни и строителни машини - ръководство

1. Изчислителни схеми и структурен анализ на металните конструкции на ПТСМ.

 • изчислителни схеми
 • степени на свобода и структурен анализ на равнинни системи
 • моментна изменяемост на системите

2. Линии на влияние на статично определени равнинни системи.

 • линии на влияние на прости греди
 • линии на влияние на герберови греди
 • линии на влияние на статично определени рамки
 • линии на влияние на при посредствено натоварване
 • линии на влияние на статично определени ферми
 • кинематичен метод за определяне на линиите на влияние
 • задачи за самостоятелно решение

3. Силов метод за решаване на статично неопределени прости равнинни системи.

 • статично неопределени греди и рамки под действието на неподвижни натоварвания
 • статично неопределени греди и рамки под действието на температурно натоварване и от поддаване на опорите
 • статично неопределени греди и рамки под действието на подвижни натоварвания
 • статично неопределени ферми
 • задачи за самостоятелно решаване

4. Метод на еластичните премествания за решаване на статично неопределени прости равннини системи.

 • същност и последователност при пресмятането
 • решаване на симетрични рамки по метода на еластичните премествания
 • линиии на влияние
 • задачи за самостоятелно решаване

5. Въведение в динамиката на металните конструкции на ПТСМ.

 • основни понятия
 • приблизителни методи за определяне на честотата на собствените трептения
 • привеждане на маси и коравини
 • динамични модели на ПТСМ