0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство по основи на товароподемните машини

Автор: Георги Петков, Стефко Стойчев
Издателство: Техника
Издаденa: 1989г.
Страници: 180
Корици: Меки

Ръководство по основи на товароподемните машини

1. Нормативна основа на експерименталните изследвания.

2. Методи и устройства за измерване на физико-механични величини.

 • измерване на кинематични величини
 • измерване на относителни деформации
 • определяне на сили
 • определяне на огъващи и усукващи моменти
 • измервателна апаратура

3. Примери за натурни и стендови изпитвания на реални обекти.

 • експериментално изследване на надлъжната и напречната устойчивост на стрелови кранове с изменение на обсега на стрелата
 • изследване на трептенията на мачти и стрели
 • измерване на натоварването и претоварването на подемно-транспортни машини
 • производствен контрол на биенето на ходови колела
 • стендови изпитвания на барабанно-челюстни спирачки
 • измерване на собствената честота на ротори при огъване
 • стендови изпитавания на трептенията на конструкции

4. Лабораторно изследване на механизми на товароподемни машини.

 • изследване на дисково и челюстни спирачки върхи стенд
 • изследване на барабанна челюстна нормално затворена спирачка на кран при натурни условия
 • теоретично изследване на мехнизъм за подем
 • експериментално изследване на подемен механизъм на кран
 • експериментално изследване на скоростен полипласт на подемна уредба на кар високоповдигач
 • експериментално изследване на верижен електротелфер с конусен ротор
 • експериментално изследване на механизъм за пътуване на кранова количка
 • теоретично изследване на механизма за пътуване на кранова количка
 • теоретично изследване на механизми за въртене
 • експериментално изследване на модели за механизми за въртене
 • изследване на механизъм за изменение на обсега на стрелата