0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за упражнения и курсово проектиране по теория на машините и механизмите

Автор: Иван Неделчев, Кирил Енчев, Христо Маринов
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 190
Корици: Меки

Ръководство за упражнения и курсово проектиране по теория на машините и механизмите

1. Структура на равнинните механизми.

  • кинематична схема на механизма
  • степени на свобода
  • замяна на контурни двоици в кинематичната схема на механизма
  • структура на лостовите механизми

2 . Кинематичен анаиз на равнинните лостови механизми.

  • положения, които механизмът заема в процеса на движението си
  • скорости и ускорения

3. Геометрия на еволвентно зъбно зацепване.

4. Динамично моделиране на механизмите и машините.

  • приведени сили и приведени моменти
  • приведени маси и приведени масови инерционни моменти

5. Курсови работи.

6. Кинематичен анализ и механичен коефициент на полезно действие на зъбните механизми.

7. Кинетостатика на равнинните лостови механизми.

  • редукция на инерционни сили
  • определяне на реакциите в кинематичните двоици