0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Складови и транспортно-складови системи

Автор: Кръстьо Кръстев, Aлександър Михайлов, Викенти Спасов, Янко Бояджиев
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 216
Корици: Меки

Складови и транспортно-складови системи

1. Значение и функция на складовото стопанство.

 • значение и функционална класификация
 • роля и предпоставки за автоматизация
 • структура и синтез на организационно-техническото решение на склада

2. Автоматизирани високостелажни складове.

 • състояние и развитие
 • структура и състав на системата, основни процеси и операции
 • класификация
 • технология и организация на работа
 • проблеми и изисквания при проектирането, изграждането и експлоатацията
 • изчисляване на производителността
 • предимства и недостатъци
 • основни технико-икономически показатели

3. Механизирани и автоматизирани складове за динамично складиране.

 • складове, съоръжени с подвижни стелажи
 • складове, съоръжени с гравитационни стелажи
 • складове по системата "Ролакс"
 • складове по системата "Робот"

4. Складове за дългомерни товари.

 • методи и системи за складиране
 • складове за дългомерни метали, съоражени с конзолни стелажи
 • складове за дългомерни метали, съоражени с клетъчни стелажни блокове
 • технико-икономическо сравнение на складовите технологии

5. Системи за комисиониране и комплектуване.

6. Автоматизирани транспортно-складови системи.

 • транспортно-складови системи в промишлените предприятия
 • автоматизирани транспортно-складови системи за гъвкаво производство
 • робокари и робокарни транспортни системи
 • робокарен транспорт във високостелажните автоматизирани складове
 • проектиране на транспортни мрежи с робокари

7. Системи за управление на складовите и транспортно-складовите системи.

 • складови и транспортно-складови системи като обект за управление
 • информационно-управляващи системи в автоматизираните складове и транспортно-складовите системи
 • технически решения при проектирането на информационно-управляващата система

8. Моделиране на складовите процеси и системи.

 • складовите системи като системи за масово обслужване
 • изследване на някои конкретни товаропотоци и времената за обслужване на транспортни средства
 • високомеханизирани и автоматизирани складове за метали като двуфазови системи за масово обслужване
 • минимизиране на загубите от чакане на транспортни средства и обслужващи устройства чрез методите на теорията за масово обслужване
 • имитационно моделиране на складовете системи