0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Технологично проектиране на автотранспортни предприятия

Автор: Николай Ресиловски, Емил Маджарски
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 250
Корици: Меки

Технологично проектиране на автотранспортни предприятия

1. Видове автотранспортни предприятия и производствените им функции.

2. Общи методически въпроси при проектиране на автотранспортните предприятия.

 • основни етапи и обща последователност на работите при проектиране
 • местоположение и изисквания спрямо терените за строителство
 • изходни данни за проектиране
 • геометрични параметри на автомобилите използвани при проектирането

3. Организационно-технологична основа за проектиране на автотранспортни предприятия.

 • основни положения на системата за поддържане на автомобилите в България
 • технологичен процес на поддържане на автомобилите
 • производствена структура на звената за поддържане на автомобилите
 • технологична схема на производствения процес за поддържане на автомоблите
 • методи за извършване на техниески обслужвания
 • методи за извършване на експлоатационен ремонт
 • форми на организация на технологичния процес по поддръжка
 • управление на процесите за поддържане на автомобилите

4. Технологични пресмятания при проектиране на звена за поддържане на автомобилите.

 • пресмятане на производствената програма за поддържане на автомобилите в звената на обществения автомобилен транспорт
 • пресмятане на броя на работните постове за поддържане на автомобилите
 • пресмятане на работната сила
 • избор и пресмятане на технологичното обзавеждане

5. Технологично проектиране на производствени звена за поддържане на автомобилите.

 • технологично проектиране на контролно-пропусквателни пунктове
 • технологично проектиране на зони за почистване и измиване на автомобили
 • технологично проектиране на контролно-диагностични пунктове
 • технологично проектиране на зони за техническо обслужване и експлоатационен ремонт
 • технологично проектиране на спомагателни отделения

6. Технологично проектиране на складове в автотранспортните предприятия.

 • общи методи за пресмятане на складовите площи
 • технологично проектиране на склада за масла и греси
 • технологично проектиране на склада за гуми
 • технологично проектиране на склада за резервни части, материали и инструменти
 • технологично проектиране на склада за обработени агрегати и възли

7. Технологично проектиране на автомобилни паркинги и гаражи.

 • съхраняване на автомобилите
 • разположение на автомобилите при съхраняване
 • определяне на площта на паркинга и гаража
 • открити паркинги и гаражи за лични автомобили
 • многоетажни паркинги и гаражи

8. Технологично проектиране на бензиностанции.

 • пресмятане на разхода и необходимия запас от горива
 • избор и пресмятане на горивораздавателните колонки и резервоарите за гориво
 • основни изисквания при технологично проектиране на бензиностанции

9. Особености при технологично проектиране на автосервизни станции.

10. Обща планировка на автотранспортните предприятия.

 • общи изисквания за генералния план
 • обемно-планировъчни решения на сградите и съоръженията
 • примерни генерални планове

11. Основни изисквания по безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност при разработване на технологична част на проекта.

12. Технико-икономическа оценка на проекта.