0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Технология на ремонта на автомобилите

Автор: Стойко Стойков, Георги Джонев
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 260
Корици: Твърди

Технология на ремонта на автомобилите

1. Авторемонтно произовдство.

 • определение, съдържание и особености
 • структура и специализация

2. Разглобяване и почистване на обектите на ремонта.

3. Контрол на детайлите.

 • обща характеристика и класификация на дефектите и методи за откриването им
 • същност на методите и технология за откриване на скрити дефекти
 • сортиране на детайлите по резултатите от контрола

4. Характеристика и класификация на методите и процесите на възстановяване.

 • общи сведения
 • класификация на методите за отстраняване на дефектите на детайлите
 • анализ на възможностите и целесъобразността на възстановяването на детайлите

5. Отстраняване на дефекти чрез шлосеро-механична обработка.

 • обработване на ремонтни размери
 • използване на допълнителни ремонтни детайли

6. Отстраняване на дефекти чрез пластична деформация.

 • общи сведения
 • възстановяване на рамерите на износените повърхности
 • възстановяване на формата на детайлите
 • възстановяване на физико-механичните свойства на детайлите чрез повърхностна пластична деформация

7. Отстраняване на дефекти чрез заваряване и наваряване.

 • ръчно дъгово и газово заваряване и наваряване
 • механизирано електродъгово заваряване и наваряване
 • електрошлаково наваряване
 • индукционно наваряване
 • плазмено заваряване и наваряване
 • лазерно наваряване
 • електроконтактно заваряване на телове, ленти и прахове

8. Отстраняване на дефекти чрез газометрична метализация.

9. Отстраняване на дефекти чрез електрическа ерозия.

10. Отстраняване на дефекти чрез електрохимично и химично напластяване.

 • хромиране
 • пожелезяване
 • твърдо никелиране

11. Отстраняване на дефекти чрез нанасяне на покрития на основа на полимерите.

12. Обработка на детайлите след нанасяне на възстановителни слоеве.

 • механична обработка
 • електрохимична обработка
 • анодно-механична и анодно-абразивна обработка
 • обработка чрез повърхностна пластична деформация

13. Технологичен процес на възстановяване на детайлите.

14. Възстановяване на основните класове детайли.

 • възстановяване на корпусни детайли
 • възстановяване на кухи цилиндри
 • възстановяване на валове
 • възстановяване на дискове
 • възстановяване на некръгли прътове
 • възстановяване на кабината и каросерията

15. Особености при ремонта на електрообзавеждането.

16. Комплектуване.

17. Сглобяване на съединенията, възлите и агрегатите.

18. Разработване и изпитване на агрегатите и възлите.

19. Нанасяне на лакобояджийски покрития.

20. Сглобяване и изпитване на автомобилите.