0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Теория на механизмите и машините - примери и задачи

Автор: Николай Минчев, Венелин Живков, Кирил Енчев, Петър Стоянов
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 168
Корици: Меки

Теория на механизмите и машините - примери и задачи

1. Структура на равнинните механизми.

 • кинематична схема на механизъм, степени на свобода
 • кинематично привеждане на механизмите
 • структурен анализ и синтез на равнинните механизми

2. Кинематичен анализ на равнинните лостови механизми.

 • положения, които механизмът заема в процеса на движението си
 • скорости и ускорения
 • кинематичен анализ с помощта на компютър

3. Кинематичен синтез на равнинните лостови механизми.

4. Анализ и синтез на зъбни механизми.

 • кинематичен анализ на обикновени зъбни механизми
 • кинематичен анализ на епициклични зъбни механизми
 • синтез на епициклични зъбни механизми

5. Силов анализ и механичен к.п.д.

 • инерционни сили и моменти от тях
 • идеални реакции в лостов механизъм
 • реакции в реалните кинематични двоици и механичен к.п.д.

6. Уравновесяване на механизми и ротори.

 • статично уравновесяване на равнинни механизми
 • уравновесяване на ротори

7. Динамично моделиране на машини и механизми.

 • машинен агрегат със зъбен предавателен механизъм
 • машинен агрегат с лостов предавателен механизъм

8. Динамичен анализ на машинен агрегат.

9. Динамичен синтез на машинен агрегат.

10. Общи трептения на машините.