0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Вътрешнозаводски транспорт

Автор: Тачо Илиев, Божидар Динков
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1992г.
Страници: 330
Корици: Меки

Вътрешнозаводски транспорт

1. Основи на комлексната механизация на транспортните операции.

 • товари, товаропотоци и рационални методи за транспортиране
 • комплексна механизация на транспортните операции
 • общи сведения за машините за вътрешнозаводски транспорт

2. Товароподемни машини.

 • общи сведения
 • основни параметри
 • режими на работа
 • видове натоварвания
 • елементи на товароподемните машини
 • товароносещи и захранващи устройства
 • застопоряващи механизми
 • ходови колела и релсови пътища
 • основни механизми на товароподемните машини
 • видове товароподемни машини
 • кранове мостов тип
 • стрелови кранове
 • асансьори

3. Подемно-транспортни машини.

 • безрелсови съоражения
 • релсов транспорт

4. Транспортиращи машини.

 • класификация и основни елементи
 • статични и динамични натоварвания на теглителните органи
 • лентови транспортьори
 • верижни и въжени транспортьори, елеватори и конвейри
 • транспортиращи машини без теглителни органи
 • спомагателни устройства

5. Пневматичен транспорт.

 • общи сведения за двуфазните дисперсни системи
 • движение на въздуха по тръбопроводи
 • изчисляване на тръбопроводите при движение на чист въздух
 • транспортиране на дървесни частици чрез въздушен поток
 • елементи на пневмотранспортните инсталации
 • проектиране и изчисляване на пневмотранспортните инсталации