0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Условия за ползване

Условия за ползване

Уважаеми клиенти,
Моля прочетете внимателно Общите условия за пазаруване чрез онлайн магазина OpusBG.com.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
В настоящият текст са посочени Общите условия, съгласно които Опус 2013 ЕООД предоставя Услуги, посредством Интернет магазина OpusBG.com. Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТ 
Всяко физическо или юридическо лице, което извършва покупка чрез магазина за електронна търговия OpusBG.com , трябва да създаде свой клиентски профил с индивидуално потребителско име и парола. Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице има правото да извършва поръчки за закупуване на стоки, предлагани от магазин OpusBG.com, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред. Фирма Опус 2013 ЕООД си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Като клиент на онлайн магазин OpusBG.com Вие доброволно предоставяте Вашите лични данни само и единствено с цел осъществяване доставката на поръчаните от Вас продукти.

Онлайн магазин OpusBG.com се задължава да достави поръчаната стока в договорения срок.

Онлайн магазин OpusBG.com не носи отговорност за неверни данни, посочени от производителя /вносителя/ на стоката.

Онлайн магазин OpusBG.com не поема задължението да извърши доставка на посочен неверен адрес или телефон.

Онлайн магазин OpusBG.com не носи отговорност за забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на магазина.

Клиентът има право да иска връщането на стоката при:
• Установени липси в опаковката на стоките.
• Несъответствие с поръчаният модел, размер на стоките
• Дефекти, причинени при транспортиране на стоката /не се подписва придружаващата дставката документация/
• Несъответствие с поръчаната търговска марка на продуктите
• Разлика в цената на поръчаните стоки Рекламации се предявяват съгласно описаните условия в специалния раздел Доставки и Рекламации.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, следващ доставката на стоката. Върнатите продукти трябва да бъдат със запазен търговски вид, в оригинална опаковка и със съпровождащата документация. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин OpusBG.com. Може да се поиска допълнителна информация, за да се докаже несъответствие между поръчани и доставени стоки или видими дефекти по тях.

Клиентът се задължава да:
• Посочи актуален и верен адрес на доставка и телефон за контакт
• Заплати цената на поръчаните стоки, и другите съпътстващи разходи – доставка, такси за банкови преводи, допълнителна опаковка и др.
• Получи поръчаните стоки
• Опази в тайна потребителското си име и парола, за да се избегнат злоумишлени действия на трети лица
• Не прави фиктивни поръчки
• Не подава невярва информация за продуктите
• Не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси
• Спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин OpusBG.com.

 

ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ
За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазин OpusBG.com  и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.